B O Wydawnictwie
 okadka

ISSN:

0208-4228

Publisher:

Polska Akademia Nauk • Oddział w Katowicach
 

Redakcja

Editor
Rafał Molencki

 

Assistant to the Editor
Artur Kijak

 

Editorial Board
J. Arabski (Katowice)
W. Banyś (Katowice)
M. Bilynskiy (Lviv)
A. Bogusławski (Warszawa)
J. Čermák (Prague)
J. Cygan (Wrocław)
J. Fisiak (Poznań)
D. Gabryś-Barker (Katowice)
P. Kakietek (Katowice)
M. Krygier (Poznań)
A.M. Lewicki (Lublin)
W. Lubaś (Kraków)
A. Łyda (Katowice)
M. van Oostendorp (Amsterdam)
H. Sauer (Munich)
Cz. Schatte (Poznań)
P. Stalmaszczyk (Łódź)